Ελβετια

Ελληνικη Κοινοτητα Ζυριχης

Η Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης (ΕΚΖ) στην σημερινή της μορφή σαν θρησκευτικά και κομματικά ανεξάρτητη οργάνωση των Ελλήνων μεταναστών στη Ζυρίχη και στην ευρύτερη περιφέρειά της υπάρχει από τον Οκτώβριο του 1979. Λειτουργεί σαν Νομικό Πρόσωπο σύμφονα με το άρθρο 60 του Ελβετικού Αστικού Κώδικα και αποτελείται σήμερα από 310 μέλη.

Posted in Ελβετία, Ελληνικές Κοινότητες, Ευρώπη, Φωτογραφίες | Tagged , , | Comments Off on Ελληνικη Κοινοτητα Ζυριχης

Ελληνική Κοινότητα Γενεύης

Το 1962, οι πρώτοι Έλληνες εγκατεστημένοι στη Γενεύη, απεφάσισαν να δημιουργήσουν την Ελληνική Κοινότητα, με πρωταρχικό μέλημα: (α) την μόρφωση των παιδιών μας με βάση τα Ελληνικά πρότυπα, (β) την μητρική μας γλώσσα και την πατρογονική ιστορική κληρονομιά μας, δίνοντάς τους εθνική ταυτότητα, (γ) την σύσφιγξη των σχέσεων όλων των ελληνικών φορέων και φιλελλήνων της Γενεύης, (δ) την πλατειά γνωριμία μεταξύ τους και συνεπώς την εξάπλωση του ελληνικού στοιχείου στη Γενεύη, (ε) την ψυχαγωγία τους μέσω διαφόρων εκδηλώσεων,

Posted in Ελβετία, Ελληνικές Κοινότητες, Ευρώπη | Tagged | Comments Off on Ελληνική Κοινότητα Γενεύης

Ελληνική Κοινότητα Βέρνης

Ιστορία – Η Ελληνική Κοινότητα Βέρνης ιδρύθηκε το 1962 ως “Ελληνορθόδοξη Εκκλησία Βέρνης”.
Είχε λίγα μόνο μέλη που θέλησαν να φτιάξουν και να διατηρήσουν ένα “κομμάτι” από την πατρίδα τους στην Ελβετία. To έτος 1972 μετονομάστηκε σε “Ελληνική Κοινότητα Βέρνης”, όνομα που διατηρεί μέχρι σήμερα.

Posted in Ελβετία, Ελληνικές Κοινότητες, Ευρώπη | Tagged | Comments Off on Ελληνική Κοινότητα Βέρνης