Περιοχή Καρπασίας

Επαρχία Καρπασίας

Παρακολουθώντας το χάρτη πιο πάνω κι εφόσον βρείτε την περιοχή / πόλη / κοινότητα που θέλετε να καταγραφεί συμπληρώστε τη φόρμα πιο κάτω.

Η Καρπασία ως περιοχή ανήκει στην Επαρχία Αμμοχώστου, αλλά την ξεχωρίζουμε εδώ για λόγους ευδαιμονίας. Είμαστε πάντα στη διάθεση του Κυπριακού Ελληνισμού για οποιαδήποτε άλλη κωμόπολη ή χωριό δεν συμπεριλάβαμε σε οποιαδήποτε επαρχία ή περιοχή της Κύπρου.

Τα στοιχεία αυτά (εκτός από το email σας) θα διατεθούν μελλοντικά στις ΜΝΗΜΕΣ προς αναγνώριση, σε οποιουσδήποτε ερευνητές / επιστήμονες.

  Παρακαλούμε συμπληρώστε τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το χώρο προέλευσης της οικογένειάς σας. Και αν θυμάστε ή έχετε οι ίδιοι τύχει γεγονότων εξιστορήστε τα όπως μπορείτε. Mε την ίδια αυτή διαδικασία μπορείτε να συμπεριλάβετε (κάθε φορά από έναν) τον εαυτό αας ή κάποιο άλλο άτομο ή οικογένεια πρόσφυγα/εκτοπισμένου, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία με το νέο όνομα.


  ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ  Συμπληρώστε τουλάχιστον τα απαραίτητα πεδία.

  Μόνον την περιοχή Καρπασίας εδώ καταγράφουμε.
  Χώρος στην περιοχή Καρπασίας (απαραίτητο)
  To όνομα και επώνυμό σας (απαραίτητο)
  Όνομα Πατρός (απαραίτητο)
  Εmail (απαραίτητο)
  Πόσα άτομα ήταν στην οικογένεια όταν έφυγαν
  Αν έχετε τα ονόματα των ατόμων που έφυγαν γράψτε τα εδώ
  Αν έχει αγνοούμενα άτομα η οικογένεια γράψτε τα ονόματά τους εδώ
  Χρονολογία που έφυγαν
  Πού πρωτοεγκαταστάθηκαν (μετά την εισβολή)
  Σημερινός τόπος διαμονής (απαραίτητο)
  Πρόσφυγας Α', Β', Γ' γενιάς
  Αν έχετε κάποιο φωτογραφικό ή άλλο αρχειακό υλικό να μας στείλετε αναρτήστε το εδώ (όριο μέχρι 1ΜΒ)


  Γράψτε δυο λόγια για το χώρο προέλευσης των δικών σας


  Γράψτε λίγα περισσότερα (προαιρετικά) για το ιστορικό της μετανάστευσης (των δικών σας ανθρώπων)
  Παρακαλούμε βάλτε στο τετράγωνο δίπλα τον αριθμό που είναι με γράμματα εδώ. (απαραίτητο)