Επαρχία Λευκωσίας

Παρακολουθώντας το χάρτη πιο πάνω κι εφόσον βρείτε την περιοχή / πόλη / κοινότητα που θέλετε να καταγραφεί συμπληρώστε τη φόρμα πιο κάτω.

Τα στοιχεία αυτά (εκτός από το email σας) θα διατεθούν στις ΜΝΗΜΕΣ προς αναγνώριση, σε οποιουσδήποτε ερευνητές / επιστήμονες.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το χώρο προέλευσης της οικογένειάς σας. Και αν θυμάστε ή έχετε οι ίδιοι τύχει γεγονότων εξιστορήστε τα όπως μπορείτε. Mε την ίδια αυτή διαδικασία μπορείτε να συμπεριλάβετε (κάθε φορά από έναν) τον εαυτό αας ή κάποιο άλλο άτομο ή οικογένεια πρόσφυγα/εκτοπισμένου, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία με το νέο όνομα.


ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΣυμπληρώστε τουλάχιστον τα απαραίτητα πεδία.

Μόνον την περιοχή Λευκωσίας εδώ καταγράφουμε.
Χώρος στην περιοχή Λευκωσίας (απαραίτητο)
To όνομα και επώνυμό σας (απαραίτητο)
Όνομα Πατρός (απαραίτητο)
Εmail (απαραίτητο)
Πόσα άτομα ήταν στην οικογένεια όταν έφυγαν
Αν έχετε τα ονόματα των ατόμων που έφυγαν γράψτε τα εδώ
Αν έχει αγνοούμενα άτομα η οικογένεια γράψτε τα ονόματά τους εδώ
Χρονολογία που έφυγαν
Πού πρωτοεγκαταστάθηκαν (μετά την εισβολή)
Σημερινός τόπος διαμονής (απαραίτητο)
Πρόσφυγας Α', Β', Γ' γενιάς
Αν έχετε κάποιο φωτογραφικό ή άλλο αρχειακό υλικό να μας στείλετε αναρτήστε το εδώ (όριο μέχρι 1ΜΒ)


Γράψτε δυο λόγια για το χώρο προέλευσης των δικών σας


Γράψτε λίγα περισσότερα (προαιρετικά) για το ιστορικό της μετανάστευσης (των δικών σας ανθρώπων)
Παρακαλούμε βάλτε στο τετράγωνο δίπλα τον αριθμό που είναι με γράμματα εδώ. (απαραίτητο)