Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιατρική φροντίδα

Ευθύς αμέσως να δηλώσουμε πως υπάρχει σχεδόν πλήρης ανυπαρξία βιβλιογραφικών αναφορών, αλλά και σημαντικότατη έλλειψη σχετικών μαρτυριών. Απλά να τονίσουμε πως σε μερικές από δαύτες υπάρχουν ψήγματα πληροφοριών τα οποία, σε συνδυασμό με διάφορα γεγονότα, μπορούν να μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα και σε αυτόν τον τομέα. Και κατά συνέπεια μετά βεβαιότητας να υποστηρίξουμε πως υπήρχε εκεί και τότε, έστω και σε υποδιέστερη μορφή και λειτουργία, ιατρική φροντίδα πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Continue Reading →

Προληπτική ιατρική, συμβουλές

Κάτι ήξερε ο Φαρασόπουλος και είχε απόλυτο δίκαιο όταν έλεγε πως «…ερωτήσατε, εξετάσατε, ίνα πεισθήτε. Ουδεμία συνοικία, ουδεμία γωνιά γης υπάρχει, ένθα να μη παρουσιασθώσι τουλάχιστον δυο ή τρεις ιατροί, αυθωρεί βλαστάνουσιν ως οι μύκητες. Πας ανήρ και πάσα γυνή εκάστης ηλικίας, μάλιστα δε της προβεβηκυίας, προβαίνουσιν ως εξοχότητες, ως διπλωματούχοι και ως καθηγηταί τών νοσοκομείων, με εν απεστηθισμένον πανάκειόν των και ουδέν μέλει αυτοίς αν Πλούτων πλουτεί με την πλουσίαν συγκομιδήν των δωρεάν αποστελλομένων παρ’ αυτών…».

Continue Reading →

Μαγική ή δεισιδαιμονική ιατρική

Το τι είναι η μαγεία μάς είναι γνωστό και δεν νομίζουμε πως χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία περί αυτής στην παρούσα μελέτη. Απλά να πούμε πως πρόκειται για μυστικιστικές γνώσεις και ενέργειες που με τη βοήθειά τους ο άνθρωπος πιστεύει πως μπορεί να αντιμετωπίσει το απίθανο, ακόμα και στους χώρους της ιατρικής. Αναμεμειγμένης μάλιστα τις περισσότερες φορές και με πολλά στοιχεία τόσο της κανονικής, όσο και της πρακτικής ιατρικής.

Continue Reading →

Ιαματικές πηγές

Πηγές που αναβλύζουν θερμό νερό η σύσταση του οποίου περιέχει διάφορες ουσίες ικανές για τη θεραπεία ορισμένων ασθενειών μεταξύ των οποίων τους ρευματισμούς, τις δερματοπάθειες, τις νεφρικές παθήσεις, τις παθήσεις από διαταραχές μεταβολισμού κλπ. Φυσικά διακρίνονται ανάλογα με τη χημική σύνθεση των νερών τους σε:

Continue Reading →

Φάρμακα… και θάματα

αι μια μικρή αναφορά μας στα γνωστά-άγνωστα φάρμακα της εποχής…τα προτεινόμενα από την ορθόδοξη ιατρική επιστήμη και μη αναφερόμενα στο προηγούμενο κεφάλαιο στο οποίο περιγράψαμε τις διάφορες ασθένειες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Απλά και χωρίς πολλούς σχολιασμούς εκτός δυο, που και γνωστότατα είναι, αλλά και χρησιμοποιούμενα σχεδόν μέχρι των ημερών μας…της βεντούζας και των βδελλών.

Continue Reading →

Στης γέννας το κατώφλι

Το θαύμα της δημιουργίας μέσα από τις οδύνες του τοκετού.

Ο τρόπος της παραμένει τουλάχιστον ίσαμε τα σήμερα και βεβαίως και για το απώτερο πιστεύουμε μέλλον, ο ίδιος. Η αυτή διαδικασία στο διάβα του χρόνου. Επώδυνος μεν, αλλά και ευχάριστος, για το αποτέλεσμα. Σε εκείνο ή εκείνο που διαφέρει από τόπο σε τόπο ή αν θέλετε από ράτσα σε ράτσα, είναι τα προηγούμενα ή τα επόμενα της γέννας…

Continue Reading →

Νοσήματα Υ’ και Φ’

Περιλαμβάνονται εδώ νοσήματα που αρχίζουν από τα γράμματα “Υ” και “Φ” όπως – Υδρωπικία ή γκελιντζίκ ή κουπλεμέ, Φαγούρα ή γουρτεσέν, Φυματίωση ή βερέμ ή χτικιό ή φθίση,

Continue Reading →