Ιατρική και θρησκεία… α’

Είναι γεγονός πως έχουν γραφεί πολλά, μα έχουν ειπωθεί περισσότερα. Για την επίδραση της θρησκείας στα ιατρικά δρώμενα με τους εκπροσώπους της ή και για να είμαστε δικαιότεροι, για τις διάφορες καταλυτικές παρεμβάσεις σε τέτοια ζητήματα στο διάβα του χρόνου. Στη διαμορφωθείσα κατάσταση, το εθιμικό ιατρικό δίκαιο, τις απαγορεύσεις, και τα πρέπει…

Continue Reading →

Το περί ιατρικής νομικό καθεστώς…

Θεωρούμε σκόπιμη για την καλύτερη κατανόηση του θέματος, αλλά και του μεγέθους των αντιφάσεων στον υπό έρευνα χώρο, την παρουσίαση του νομικού καθεστώτος περί την ιατρική επιστήμη της Οθωμανικής Διοίκησης. Ή καλύτερα ορισμένα χρήσιμα βασικά στοιχεία

Continue Reading →

Χαράγματα μνήμης…

θύμησες του χθές
Σχολικά Βιβλία εκεί… και τότε. Στο κείμενο αυτό θα βρείτε βιβλία από τον δέκατο-ένατο και τον εικοστό αιώνα τα οποία χρησίμευαν στην εκπαίδευση. Είναι κάποιες ιερές αναμνήσεις που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Είναι κάποιες πατρίδες που δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε.

Continue Reading →

Η Μαχη της Πυδνας

Η μάχη της Πύδνας είναι ένα σημαντικότατο ιστορικό γεγονός, γιατί η έκβασή της σημάδεψε βαθιά την πορεία της ανθρωπότητας. Επέδρασε ουσιαστικά στην εξέλιξη του κατοπινού κόσμου κι επηρέασε ανεπανόρθωτα τα βήματα και το μέλλον της φυλής μας. Εδώ, στα χώματα τα δικά μας, στις ρεματιές και στους λόφους της Πιερίας, που ανεβοκατεβαίνουμε κάθε μέρα εμείς αδιάφοροι και από άγνοια, πριν από 2152 χρόνια συγκρούστηκαν δυο κόσμοι…

Continue Reading →