Αλησμόνητες Πατρίδες

Category Archives: Τσεχία

Ελληνική Κοινότητα Μπρνο

Η Ελληνική Κοινότητα Μπρνο είναι μία οργάνωση μη κερδοσκοπική. Ο σκοπός της είναι να φέρνει ποιο κοντά μεταξύ τους, τους Έλληνες και τις οικογένειές τους που ζουν στο Μπρνο και τα περίχωρα του, αλλά και να ενισχύσει τους δεσμούς φιλίας με αλλοεθνής φίλους της Ελλάδας, της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

Ο Δρόμος προς την Τσεχία 1949

Είναι απλοί άνθρωποι που συνήθως δε μιλούν, δε γράφουν, που δεν αφήνουν τίποτα πίσω τους για να μη ξεχαστούν. Είναι οι μικροί ήρωες που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τον ηρωισμό που δείξανε στην πορεία των γεγονότων για μια διαφορετική Ελλάδα, πιο δίκαιη, πιο ελεύθερη, πιο ανθρώπινη, μετά την Απελευθέρωση από τους καταχτητές, για μια Ελλάδα σοσιαλιστική. Είναι άνθρωποι που κάνανε μικρά όνειρα – να μάθουν γράμματα, να ζουν ειρηνικά με μια ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Διατήρηση Ελληνικής ταυτότητας στην Τσεχία

Τα ζητήματα σχετικά με την εθνική ταυτότητα και αφομοίωση των Ελλήνων στην Τσεχία απορρέουν από τα ιστορικά γεγονότα, τα οποία είχαν σημαντική επίδραση για την καλλιέργεια και διατήρηση της. Θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε αυτή την πορεία σε πέντε περιόδους που σχετίζονται με την άφιξη των Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία πριν και μετά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο και μέχρι τη διάλυση του τελευταίου παιδικού σταθμού (1948/49-1962),

Ελληνική Κοινότητα Πράγας

Στην Τσεχία διαμένουν περίπου 3500 Έλληνες από τους οποίους 800 μένουν στην Πράγα, και οι υπόλοιποι στη Μοραβία. (Πριν τον μαζικό επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949 περίπου 13.000 Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες ζούσανε στην Τσεχοσλοβακία.) Η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας δραστηριοποιείται με ποικίλες εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν στόχο τη σωστή προβολή του ελληνικού πολιτισμού, της γλώσσας και ιστορίας.