Αλησμόνητες Πατρίδες

Category Archives: Ουκρανία

Οι Έλληνες της Προαζοφικής

Οι Έλληνες αποτελούν ένα από τα αρχαιότερα έθνη που διέμεναν στα εδάφη της σημερινής Ουκρανικής Επικράτειας. Από τον 8ο έως τον 6ο π. Χ. αιώνα οι Έλληνες εμφανίσθηκαν στα βόρεια παράλια του Ευξείνου Πόντου, ασχολήθηκαν με το εμπόριο και ίδρυσαν πόλεις-αποικίες. Η πρώτη από αυτές ιδρύθηκε από Έλληνες καταγόμενους από τη Μίλητο (Μικρά Ασία) στη νήσο Μπερεζάν το δεύτερο ήμισυ του 7ου π. Χ. αιώνα.

Η ελληνική παροικία της Οδησσού στα τέλη του 19ου αιώνα

Τα απογραφικά δελτία είναι συγκεντρωμένα στο Κρατικό Αρχείο Οδησσού (G.A.O.O.). Βάση της απογραφής είναι το νοικοκυριό που διαρθρώνεται γύρω από τον αρχηγό της οικογένειας. Κάθε απογραφικό δελτίο καταγράφει τα μέλη μιας εστίας, συμπεριλαμβάνοντας το υπηρετικό προσωπικό και άλλα άτομα μη συγγενικά προς την οικογένεια που κατοικούν κάτω από την ίδια στέγη. Τα δελτία έχουν συμπεριλάβει 5086 Έλληνες, με βάση τη μητρική γλώσσα.

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο

Από το 1990, μια ομάδα εμπόρων του Πειραιά, με επικεφαλή τον τότε Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου κ. Ιωάννη Πολυχρονόπουλο, ανέλαβε την αναστήλωση του σπιτιού των Φιλικών στην οδό Κράσνι 16-20 στην Οδησσό. Όταν το 1993 αποπερατώθηκε η αναστήλωση του, το κτίριο παραχωρήθηκε για καλύτερη αξιοποίηση του στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, στο Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας και στον Οργανισμό Προωθήσεως Εξαγωγών. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα κέντρο Ελληνικού πολιτισμού και οικονομίας, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή παρουσία της χώρας μας στην περιοχή, αλλά και η προσέγγιση των δύο λαών.